Steien Hotel og Skydsstation – en historie å ta vare på

Steien Hotel ble bygget av framsynte alvdøler som så nye muligheter da Rørosbanen åpnet i 1877, og er i dag et historisk kulturminne fra jernbanens pionertid.

Med Lillelvedalen (nå Alvdal) stasjon ble det økende trafikk i bygda, og som et resultat av dette åpnet Steien Hotel allerede i 1878. Hotellet er, som mange bygninger i og rundt norske stasjonsbyer, bygget i sveitserstil med flotte border og utskjæringer i tre.

Steien Hotel, ca. 1890, Lillelvedalen. Foto: digitaltmuseum.no ved Anno Musea i Nord Østerdalen

Steien Hotel har i likhet med stasjonen en engelskinspirert hage. I hagen står en lekestue fra 1878. Denne stod opprinnelig på oversiden av stasjonen, men har senere hatt en nomadisk tilværelse i bygda. Nå står den i hotellhagen etter initiativ fra historielaget Frederiks Gave.

Skydsstasjonen ble i 1893 flyttet til hotellet, fra lenger vest i bygda, da flertallet av brukerne kom med toget. I gjestebøkene kan man se navntrekkene til kjente kunstnere som f.eks. forfatterparet Hulda og Arne Garborg. Paret tilbrakte bryllupsnatten på hotellet, riktignok i separate rom med dør imellom. Oppholdet skildres av Hulda i dagboken Fra Kolbotnen og Andetsteds (1903).

Kom man fra Kristiania og hadde bygdene i Nord-Østerdalen som reisemål, var det naturlig å overnatte på Steien Hotel i Lilleelvdalen. Togturen fra hovedstaden tok hele dagen, og først etter en natt på hotellet kunne man fraktes videre med hest, senere med bil og buss.  

Bilde av Steen Hotel og Skysstation i Alvdal, på 1800 tallet

‹‹… for en underlig, lang, rar Dag! Tidlig idagmorges vaagnet jeg ved at en stilferdig Pige kom ind paa mit Værelse med et Fang Birkeved og la i Ovnen. Og med en Gang stod det klart for mig, at jeg ikke var i Kristiania længer. Gudskjelov! Jeg var i Vesleelvdal, paa Steien Hotel… ››

Hulda Garborg, 5. desember 1887, Fra Kolbotnen og Andetsteds, 1903