Hotellhagen

Elementer fra den opprinnelige engelskinspirerte hotellhagen er forsøkt gjenskapt slik det var på 1800-tallet.

Hotellhagen ble anlagt i 1892, og bar preg av en engelsk landskapelig stil med buktende grusganger som fører deg på en vandring gjennom hagen. Hotellhagen hadde et mangfold av trær og busker, og vegetasjonen skapte vegger og rom.

Bilde av fasaden og hagen til Steien Hotel på 1800 tallet
Steien Hotel i Lilleelvedalen (nå Alvdal) på 1800-tallet. Foto: Anno Domkirkeodden

På slutten av 1800- tallet og begynnelsen av 1900-tallet ble det anlagt hager i forbindelse med Alvdal stasjon, Steien Hotel, Prestegården, Lensmannsgården og Doktorgården. Det skal ha vært en engelskmann som planla disse hagene, og i den senere tid har det blitt foretatt undersøkelser for å kartlegge planter i de ulike hagene.

Les mer om historien til Steien Hotel

Hotellhagen er gjenskapt med bakgrunn i denne kartleggingen, i tillegg er det benyttet gamle fotografier. Hagen har også flere elementer av fri fornyelse og tilpasninger til dagens bruk.

Kortreist mat fra egen hage

Det er flere nyttevekster som bærbusker og rabarbraplanter i hotellhagen. Mellom hotellet og annekset er det også anlagt en kjøkkenhage, og denne vil vi utvide på sikt. Vi bruker flere av vekstene i hagen som tilbehør i matlagingen.

Potetopptaging på Steien Hotel
Potetopptaging av poteter fra hotellets hage.