Vertskapet

Vertskapet på Steien Hotel er Steven Palmer og Hedvig Poppe som flyttet fra Nesodden sommeren 2021 for å gjenåpne hotellet sammen med sin datter Olivia.

Familiedrevet hotell

Steien Hotel er et familiedrevet hotell. Vertskapet Steven Palmer og Hedvig Poppe er svigersønn og datter av hotellets eiere Kristin Heyerdahl og Knut Poppe. Sammen med sin datter Olivia utgjør de hotellstaben.

Knut Poppe, Astrid Mellesmo (tidligere eier), Hedvig Poppe, Steven Palmer og Kristin Heyerdahl foran Steien Hotel

Steven er fra Kent i England, er arkitekt, og har ansvaret for maten på hotellet. Hedvig har bakgrunn som kunsthåndverker med kompetanse i konservering- og kulturbevaring. Olivia har plantevitenskap som fagfelt, og tar derfor mye av ansvaret for utviklingen av hotellhagen.

Steven-Palmer-vertskap-steien-hotel-alvdal-2
hedvig-poppe-vertskap-steien-hotel-alvdal-2
olivia-steien-hotel-alvdal-2

På Steien Hotel kommer all kunnskap og tidligere jobberfaringer til nytte for her gjør vi det meste selv; vi lager mat, vasker rom, formidler historie, og steller i hagen for å nevne noe.