Vårt samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor, og ser det som en forpliktelse å bidra med et aktivt miljø- og samfunnsengasjement.

Vi bidrar i Det grønne skiftet og har restaurert en gammel bygning samt tilpasset ny teknologi som svarer til dagens energikrav. Vi samarbeider med lokale næringsdrivende og markedsfører toget som et miljøvennlig framkomstmiddel. Vår drivkraft er å skape aktivitet, dvs.  sosial- og økonomisk bærekraft, i et bevaringsverdig historisk sentrum i distriktet.

Bærekraft

Steien Hotels opprinnelige vinduer, dører, tregulv, kledning (ca. 70-80 %) samt historiske detaljer er bevart. Samtidig er det gjort tilpasninger slik at bygningen tilfredsstiller dagens krav til energi, sikkerhet og tilgjengelighet. Under restaureringsprosessen ble det benyttet lokale håndverkere og bedrifter, noe vi mener ga økt kunnskap om tradisjonelle byggeteknikker samt lokal sysselsetting over en lengre periode.

«De mest bærekraftige byggene finnes allerede, å sette i stand bygg påvirker miljøet halvparten så mye som å rive og bygge nytt. Gjenbruk av bygninger er derfor viktig i det grønne skiftet.»

Kathrine Nitter, SINTEF

Energi

Steien Hotel varmes opp av ett lokalt fjernvarmeanlegg drevet av Alvdal Biovarme, og det er behovsstyring både på varme- og ventilasjonsanlegget. I tillegg er det satt inn energibesparende tiltak som moderne sensorstyrt led-belysning.

Transport

Som et jernbanehotell oppfordrer vi selvsagt våre gjester til å ta toget, men vi har også en sentral plassering langs riksvei 3, og har stor parkeringsplass med muligheter for å lade el-biler. 

Kortreist mat

I matlagingen bruker vi lokale råvarer så langt det lar seg gjøre. Vår leverandør av kjøtt fra landbruket er Røros slakteri, og viltkjøttet kommer også fra denne regionen.

En del av tilbehøret produserer vi selv i vår kjøkkenhage, men mye kommer også fra nærbutikken, og vi legger vekt på å kjøpe norskproduserte råvarer. #korteistmat

På Steien Hotel har vi lite matsvinn. Noe av årsaken til dette er at vi ikke serverer frokostbuffet, men serverer frokost ved bordet. 

Les gjerne mer om mat og drikke

Potetopptaging på Steien Hotel
På Steien Hotel blir du servert lokal mat og tilbehør fra egen hage.

På(fyll)

Steien Hotel har nylig inngått en avtale med den digitale og sirkulære tjenesten På(fyll) angående levering av dusj- og håndsåpe. På(fyll) har som mål å redusere forbruket av engangsplast knyttet til husholdningsprodukter. Derfor leverer de disse produktene i gjenbrukbare beholdere. Når beholderen er tom blir den hentet, fylt opp og levert ut igjen.

Hagen

I arbeidet med hotellhagen legger vi til rette for biologisk mangfold. Vi planter innsektvennlige planter sammen med pryd- og bruksvekster, og bruker ikke kunstgjødsel eller sprøytemidler. For ikke å forstyrre gjestene benytter vi i all hovedsak manuelle redskaper. Om sommeren og høsten bruker vi bær og grønnsaker fra egen hage i matlagingen.

Vi har også planer om å utvide hagen med drivhus og kanskje noen bikuber.

Insektvennlig planter i hotellhagen. Les gjerne mer om hotellhagen.

Universell utforming

På Steien Hotel arbeider vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming, både fysisk og digitalt.

Les mer om universell utforming på vår nettside