Universell utforming

På Steien Hotel jobber vi aktivt for å kunne tilby våre gjester og ansatte et miljø som følger kravene om universell utforming, både fysisk og digitalt.

Hotellet

  • Hotellets første etasje er universelt utformet uten terskler og utstyrt med et HC-toalett.
  • Hotellet har rullestolheis
  • Suiten, som vårt største rom, er tilpasset rullestolbrukere.
universelt-utformet-steien-hotel-alvdal

Tilgjengelig nettside

Vi er opptatt av å ha en nettside som er tilgjengelig og brukervennlig for så mange som mulig.

Du skal kunne oppfatte, betjene, forstå og bruke nettsiden vår. Du skal blant annet kunne navigere mest mulig selvstendig, det skal være gode kontraster med hensyn til tekst og bilder, og sidene skal være riktig oppbygd.

Nettsiden vår skal oppfylle disse kriteriene: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0-retningslinjer på nivå AA.